نگاه کلّی

مؤسّسۀ روحی برای گروه‌های سنی گوناگون، از خردسالان ۵ یا ۶ ساله گرفته تا بزرگسالان، دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی ارائه می‌دهد. توضیحی در بارۀ سه فعالیّت کنونی این مؤسّسه به همراه فهرستی از موادّ آموزشی که در هر یک بکار می‌رود در زیر نقل می‌گردد. باید توّجه داشت که این فهرست بطور مداوم در حال تغییر خواهد بود، چون با کسب تجرّبیات جدیدی در میدان عمل و با افزایش تعداد موادّ درسیِ در دست تهیه و رسیدنشان به مرحله‌ای که بتوان آنها را در دسترس عموم قرار داد، کتاب‌های جدیدی به فهرست اضافه خواهد شد.

دوره‌های متسلسل اصلی برای افراد ۱۵ سال به بالا

عنوان‌های کنونی یک سلسله کتاب‌هایی که توسط مؤسّسۀ روحی برای جوانان و بزرگسالان طرح ریزی شده است در زیر ملاحظه می‌گردد. این‌کتاب‌ها برای آن تدوین شده‌اند که به عنوان تسلسل اصلی، در تلاشی سیستماتیک با هدف تقویت قابلیّت جوانان و بزرگسالان برای خدمت به جوامع خود به کار گرفته شوند. مؤسّسۀ روحی همچنین در حال تهیّۀ مجموعه‌ای از دوره‌های منشعب از کتاب سوم برای تعلیم معلّمان کلاس‌های کودکان و نیز مجموعه دوره‌هایی منشعب از کتاب پنجم برای پرورش مشوّقان گروه‌های نوجوانان است. این دو مجموعه نیز در فهرست زیر نشان داده شده‌اند.

برنامۀ تواندهی روحانی به نوجوانان

مؤسّسۀ روحی از بدو تأسیس، برای کار با جوانان ۱۲ تا ۱۵ ساله اهمیّت خاص قائل بوده است؛ بخصوص خواهان آن بوده که اثرات تشکیل گروه‌های کوچکی از جوانان را در جوامع محلّی شناسائی نماید، گروه‌هایی که برای افراد جوان محیطی فراهم می‌سازند که بتوانند عقاید را مورد بحث قرار دهند و یک هویّت اخلاقی قوی در وجودشان شکل گیرد. این مؤسّسه کتاب‌هائی را که در زیر ملاحظه می‌شود برای این منظور مفید یافته است. این کتاب‌ها به دو دسته تقسیم شده و به ترتیب دشواری آنها‌ فهرست شده‌اند. مآلاً چندین کتاب دیگر برای تواندهی روحانی به نوجوانان به برنامه مؤسّسه اضافه خواهد شد.

تمام این کتاب‌ها به ایجاد مهارت در زبان و قدرتِ بیان مطالب توّجه دارند. بعضی از کتب دستۀ اوّل همچنین به مفاهیم ریاضی و مسائل اجتماعی می‌پردازند، در حالیکه سایر کتاب‌ها می‌کوشند تا جوانان را برای اقدام به پژوهش‌ در حقایق مادّی، اجتماعی و روحانی به شیوه‌ای علمی آماده سازند. هرچند که مفاهیم اخلاقی مندرج در مواد آموزشی دستۀ اوّل از تعالیم بهائی گرفته شده است، ولی از نظر ماهیّت مذهبی نیست و به موضوع‌های خاصّ بهائی نیز نمی‌پردازد. از این رو بسیاری از سازمان‌های مختلف، از جمله مؤسّسات دانشگاهی این مطالب را برای برنامه‌های آموزشیِ نوجوانان مفید خواهند یافت. عنوان‌های کتاب‌های کنونی در این دسته عبارتند از:

نسائم تأیید
سرچشمۀ سرور
عادات یک ذهن منظّم
نور امید
پیمودن راه راست
درباره‌ی سلامت و رفاه
کسب کمالات
به اعداد بیندیشیم
مشاهده و بصیرت
منزل‌گاه روح انسانی
قدرت کلام

مؤسّسۀ روحی در کار کرد خود با جوانان، مطالبی را در کتاب‌های دستۀ دوم می‌گنجاند که به موضوع‌های مربوط به آئین بهائی می‌پردازد. در بین این مواضیع مسائلی دیده می‌شود که اغلب جوانان با آنها درگیرند، مانند آزادی اراده، سرنوشت و روابط پیچیدۀ بین اراده و دانش. در حال حاضر عناوین زیر در این دسته قرار دارند:

روح ایمان
قوۀ روح القدس
پرتوهای نور

برنامۀ تواندهی روحانی به نوجوانان در گروه‌های کوچکی ارائه می‌گردد که معمولاً توسط جوانان بزرگتر در دهکده و یا در محله تشکیل می‌شود. مؤسّسۀ روحی در حال تهیّۀ یک سلسله دوره‌های فرعی به منظور آماده ساختن جوانان بزرگتر و بزرگسالان برای خدمت به عنوان "مشوّقین" این گروه‌ها می‌باشد که با کتاب ۵ دوره‌های متسلسل اصلی آغاز می‌گردد. اگر مایلید نظرات کسانی را که در این برنامه شرکت کرده‌اند بخوانید، اینجا را کلیک کنید.

کلاس‌های بهائی برای تربیت روحانی کودکان

دروس کلاس‌های بهائی برای کودکان که با کلاس ۱ برای بچه­های ۵ یا ۶ ساله آغاز می‌گردد به عنوان تربیت معلم ارائه می‌شود. در حالیکه مردم در همه جا مشتاقند که فرزندانشان در کلاس‌هائی برای تربیت روحانی خود شرکت کنند، تجربه نشان داده است که مشکل اصلی تربیت تعداد کافی معلمینی است که بتوانند پاسخگوی این نیاز باشند. مؤسّسۀ روحی در حال تهیّۀ یک سری دوره‌های منشعب از کتاب سوّم برای تربیت معلمین کلاس‌های بهائی برای کودکان تا سن یازده تا دوازده سال می­باشد.  لیست دور­ه­هایی که هم­اکنون در دسترس هستند در زیز آمده است: 

تدریس کلاس‌هاى کودکان، سال ۱
تدریس کلاس¬های کودکان: اولین دوره منشعب از کتاب (forthcoming)
تدریس کلاس های کودکان: دومین دوره منشعب از کتاب ۳ (forthcoming)
تدریس کلاس¬های کودکان: سومین دوره منشعب از کتاب ۳ (در دست تهیّه)
تدریس کلاس¬های کودکان: چهارمین دوره منشعب از کتاب ۳ (در دست تهیّه)

مواد آموزشی لازم برای خود کلاس­ها در هر کتاب ارائه شده، و درس­های نمونه و برخی مواد دیگر را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.  پرورش خصائل روحانی، و عقائد، عادات و الگوهای رفتاری­ای که  خصیصه یک موجود روحانی است، به­خصوص در سال­های اولیه کودکی، باید شدیداً مورد تأکید قرار گیرد.