اوراق نقاشی

فعالیّت‌های هنری برای پرورش خلاقیّت و مهارت فکری کودکان حائز اهمیت است و از سنین اولیّۀ رشد باید به کودکان امکان داده شود تا قدرت تخیّل خود را از طریق نقاشی‌آزاد و انواع دیگر جلوه‌های هنری ابراز نمایند. امّا در بسیاری از نقاط جهان، به کودکان قبل از سن پنج یا شش سالگی کمتر امکان نقاشی کردن داده می‌شود. با توّجه به این نکته است که همراه با دروس سال اوّلِ برنامۀ تربیت روحانی کودکان، اوراقی برای رنگ‌آمیزی تهیّه و ارائه شده است. برای کودکان رنگ کردن تصاویر جالب‌ترین قسمت کلاس است که شامل از بر کردن، سرود خواندن، قصّه‌گفتن و بازی نیز می‌باشد. این فعالیّت اطمینان لازم برای پیشروی به سوی فعالیت‌های جامع‌تر هنری در کلاس‌های بعدی را در آنان بوجود می‌آورد و موجب چالاکی و ایجاد حسّ انضباط در کودکان می‌شود و می‌تواند به آنها کمک کند که درک خود را از زیبائی تقویت کنند.

به منظور کمک به پرورش خلق و خوی کودکان، هر یک از دروس کلاسِ اوّل در بارۀ یک صفت روحانی معیّن – مانند سخاوت، مهربانی و بخشش – تهیّه شده است. ملاحظه نمود. بنابراین در پائین هر صفحۀ نقاشی بیانی نوشته شده که از کودکان خواسته می‌شود در طول کلاس آن را از بر کنند. این امر به معلم فرصت دیگری می‌دهد که بر موضوع درس روز تأکید نماید. معلم با پرسیدن سئوالاتی در بارۀ موضوع‌های منعکس شده در نقاشی‌ها می‌تواند به کودکان امکان دهد که نظراتی را بیان کنند و آنها را در ذهن خود با آنچه که در تصویر اتّفاق می‌افتد ارتباط دهند.

صفحاتِ رنگ کردن را بارگیری کنید

برای آنکه چاپ کردن اوراق نقاشی به منظور استفاده در کلاس‌ها برای معلمین کلاس اوّل آسان‌تر شود، در اینجا این اوراق همراه با بیانات مربوطه به بسیاری از زبان‌ها در دسترس قرار داده شده‌اند تا بتوان بر حسب نیاز آنها را دانلود و تکثیر نمود. اگر مایلید تصاویر دیگری پیشنهاد کنید که با این دروس همراه گردد، بی نهایت خوشحال می‌شویم اگر پیشنهادات خود را برای ما ارسال دارید.