لینک‌های مفید

زندگی حضرت بهاءالله

از تاریخ مصوّری از زندگی حضرت بهاءالله بازدید کنید، نفس مقدّسی که تعالیم‌اش برای ترویج به‌سازی اجتماع، الهام‌بخش کار مؤسّسۀ روحی و همچنین افراد بیشماری در سراسر کرۀ زمین است.

بنیاد کاربرد و آموزش علوم (FUNDAEC) (فوندائیک)

با برنامه‌ها و موادّ آموزشی "بنیاد کاربرد و آموزش علوم" (FUNDAEC) آشنا شوید. این بنیاد یک سازمان غیردولتی در کلمبیا است که به منظور جستجو برای الگوهای متفاوتی از سازماندهی اجتماعی و برای بررسی مسائل مربوط به رابطۀ بین علم، تکنولوژی و سیاست‌گذاری‌ آموزشی، و همچنین کاربرد آنها در حلّ مشکلات توسعه، تأسیس شده است.

مؤسّسۀ مطالعات رفاه جهانی (ISGP)

با کار "مؤسّسۀ مطالعات رفاه جهانی" (ISGP) آشنا شوید، مؤسّسه‌ای که مأموریتش فراهم نمودن عرصه‌ای برای پژوهش در مفاهیم و تجزیه و تحلیل برنامه‌های عملی است که به تولید و کاربرد دانش، و توسعۀ ساختارهای مناسب اجتماعی به منظور ایجاد تغییری پایدار در جهت اصلاح اجتماع می‌پردازد.

ترویج گفتمانی در بارۀ علم، دین و توسعه

به مقاله‌ای از دکتر فرزام ارباب – فیزیکدان و مؤسّس "بنیاد کاربرد و آموزش علوم" FUNDAEC رجوع کنید. این مقاله تحقیقی است در بارۀ اینکه چگونه علم و دین – دو منبع دانائی و عمل – فرایند توسعه را به پیش می‌برند.

DL Publicaciones (DLP)

با کتاب‌هایی که توسّط DLP توزیع می‌گردد آشنا شوید. DLP یک سازمان غیردولتی است که بکار انتشار موادّ آموزشی برای گروه‌های سنی گوناگون و اهدافی که توانائی‌ روحانی و علمی افراد، جوامع و نهادهای آنها را تقویت می‌کند، اشتغال دارد.

جامعۀ بهائی کلمبیا

با فعالیّت‌های جامعۀ بهائی کلمبیا آشنا شوید.

کتابخانه مراجع و آثار بهائی

به منتخباتی از آثار آئین بهائی به زبان‌های انگلیسی، فارسی و عربی مراجعه نمایید.