سرودهائی برای کلاس‌های کودکان

خوشوقتیم که در اینجا بعضی از سرودهای ضبط شده را که جزو موادّ آموزشی کلاس‌های ۱ و ۲ کودکان است ارائه ‌دهیم. در صورت تمایل می‌توانید این سرودها را دانلود کنید و در فعالیّت‌های آموزشی خود از آنها استفاده نمایید. بعلاوه، ترجمه و ضبط این سرودها به زبان‌های مختلف جایز است، مشروط بر آنکه سرودهای ضبط شده به هیچوجه خرید و فروش نشود و یا برای مقاصد تجارتی بکار نرود.

این صفحه هر چند وقت یکبار با افزودن سرودهای کامل شده ‌آپدیت می‌شود؛ برای اطلاع از افزوده‌های جدید می‌توانید گاه‌به‌گاه به این صفحه مراجعه نمایید.

نشانگر تازه اضافه یا اصلاح شده است

سرودهای